Filtrasyon Sistemi - Öz Bektaş Yapı
0 326 613 43 68 info@ozbektasyapi.com

Filtrasyon Sistemi

Filtrasyon Sistemi

0.00 TL


Havuz filtrasyonu

Havuzdaki kirlilik hem çevreden hem de yüzücülerden gelir. Havuzların filtre sistemlerinin görevi sudaki katı kirlilikleri toplamak olup sudan arıtmaktır.

Bu sistem iki ana öğeden oluşmaktadır: pompa ve filtre. Havuzun pompası suyun sirkülasyonunu sağlar ve filtre katıları tutar.

Filtreler

Memleketimizde en yaygın olan filtreler “kum filtre”leridir. Az miktarda DE (diatomitli) filtreler ve kartuş/ torba filtreler bulunmaktadır.

Kum filtrelerinde kullanılan kuvars kumu da bakım ister. Bu günler de kuvarsın yerine zeolit diye adlandırılan bir filtre kumu yurt dışında çok rağbet görmektedir.

Pompa

Genelde yaz aylarında havuzun suyunun en az iki kere değişmesi gereklidir. İyi tasarlanmış havuzlarda bir kez suyu değiştirmek aşağı yukarı 5 saat sürer. Kış aylarında pompa hiç bir sorun yaratmadan yarı yarıya çalışabilir.

Düzgün tesisatlarda bir zaman saati bulunur ve bunun sayesinde pompa ayarlandığı saatler arasında her gün açılıp otomatik olarak kapanır. Filtreden geçen suyun içindeki katılar filtrede kalır ve arıtılmış su tekrar havuza gönderilir.

Süpürmek

Havuzun duvarlarına yapışan veya dibe çöken toz, yapraklar v.s.’nin temizlenmesi lazımdır. Süpürge ile duvarlara yada zemine yapışan katılar gevşetilip, emiş ile dip süpürge yapılarak bu katılar ya filtre tarafından temizlenir, yada direk dışarıya atılır.

Yapılması gereken sıklığı çevre ve kullanım şartlara bağlıdır. Özel villa havuzları için haftada bir yaz aylarında genellikle yeterlidir. Piyasada havuz temizleme “robotları” artık yaygınlaşmıştır. Küçük robotlar özel havuzlar için çok uygun olup, süpürge yapma eylemi ortadan kalkar.

Dip süpürge yapıldıktan sonra filtre temizlenir ve gerekirse eksik suyu tamamlanır. Bu da havuz tahlilleri yapmak için uygun bir zamandır, ve öylece bakım işlemleri bir kere de tamamlanır.